Show simple item record

dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:40:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:40:30Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666442
dc.description.abstractBardu kommune og Norges geologiske undersøkelse inngikk våren 1990 avtale om kvartærgeologisk kartlegging av Bardudalen sør og nord for Setermoen i målestokk 1:20.000. Kartleggingen var ment som supplement til de områder som var kartlagt tidligere. De tidligere utgitte kartene Bardufoss EYZ 257258-20 (fargetrykt i 1985) og Setermoen EWX 252253-20 (fargetrykt i 1990.) er vedlagt denne rapporten. Mot sør er kartleggingen utvidet noe i forhold til avtalt areal. Det er også utført seismiske målinger (georadar og elek- triske målinger) innen tre delområder. Resultatene av disse undersøkelsene er presentert i en egen rapport (Mauring 1992).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.248)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging i Bardudalen, Bardu kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31988
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal