Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorSæther, Ola M.
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T08:40:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:40:59Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666467
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Hartmann Eiendom A\/S har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført en undersøkelse av forurensningssituasjonen for jordmasser og grunnvann på eiendommen Øvre Bakklandet 2-4, Trondheim. Resultater fra undersøkelsen av jordmasser er gitt i NGU-rapport 90.157, mens denne rapporten presenterer resultatene fra kartlegging av grunnvannskjemien. Analysene av grunnvannsprøvene viser at en finner naturlig, uforurenset grunnvann under det undersøkte tomtearealet. Alle analyseverdier, med unntak av en, ligger under Nederlandsk B-verdi. Samtlige av de innsamlede vannprøver ligger under Nederlandsk A-verdi (naturlig bakgrunnsverdi) m.h.t. innhold av tundmetallene Zn, Hg, Co, Cd og Cr. I konklusjonen for NGU-rapport 90.157 er det antatt at tungmetallforurensningene er såvidt sterkt bundet i kullholdige masser, at faren for spredning av forurensningene er liten. Kartlegging av grunnvannskjemien bekrefter denne antagelsen. Lave konsentrasjoner av tungmetaller og organiske forbindelser i grunnvann samt liten grunnvannsavrenning medfører at forurensningsbidraget fra eiendommen Øvre Bakklandet 2-4 til Nidelva er neglisjerbart.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.172)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser på eiendommen Øvre Bakklandet 2-4, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode31565
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal