Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18133 Sandefjord
dc.coverage.spatial17132 Porsgrunn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:20Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666489
dc.description.abstractLarvik kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kom- munen. A.kommunene får egne rapporter, men B-kommunene rapporteres samlet. Larvik kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter. Seks avsetninger er befart: Hallvann, Ulsbakk- tjern, Sætra ved Farris, Øygarden, Damvannet og Ødegården. Muligheter for grunnvannsuttak antas å foreligge i alle disse løsmasseforekomstene. Muligheter for etablering av et stort grunnvannsanlegg synes å være tilstede i en breelvavsetning ved Laksjø (Telemark fylke).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleGrunnvann i Larvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31874
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal