Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.coverage.spatial14154 Eidfjord
dc.coverage.spatial14151 Bjoreio
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:41Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666513
dc.description.abstractEidfjord kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Maurset, Garen, Fet og Måbø er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ut av Eidfjord kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Vannbehovene er beregnet etter et vannfor- bruk på 350 liter\/person\/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Maurset: mulig i løsmasser og i fjell, Garen: mulig i løsmasser og i fjell, Fet: mulig i løsmasser og i fjell. Måbø: mulig i fjell, I områder med karakteristikken \"mulig i løsmasser\" vil feltbefaring og eventuelt sonderboringer og prøvepumping av undersøkelses- brønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som \"mulig i fjell\" forutsetter prøveboring\/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.132)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDATABASE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvann i Eidfjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31927
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal