Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial14192 Dombås
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:54Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666526
dc.description.abstractDet er funnet flere alternativ til fortsatte uttak av elvegrus. Elvevifta ved Ilka (fnr.7) peker seg ut med tanke på vegformål. Her ligger det store ressurser, minst 2 mill. m3 med en betydelig andel grovt materiale. Materialet kan benyttes i bærelag og enkelte vegdekker dersom humusinnholdet blir holdt under kontroll. Et parti av breelvforekomsten ved Lie (fnr.10) inneholder betydelige reserver. Materialet egner seg først og fremst til betongtilslag eventuelt kan det inngå som en del av et sammensatt tilslag til vegformål. Forekomstene ved Vorkins- lien og Furuheim kan med mindre graderingstlpasninger benyttes til betongfor- mål. Den fine delen av tilslaget fra disse forekomstene har sandpukkel og det er lite overstørrelser. Det må tilføres en betydelig andel grovt steinmaterial (8-32 mm) fra andre råstoffkilder dersom materialene skal benyttes til høy- verdige vegformål. Elvevifta ved Jora (fnr.11) inneholder betydelige ressurser De største og beste reservene er trolig lokalisert i området ved Joras utløp. i Lågen. Ifølge Statens Vegvesens undersøkelser er denne forekomsten like godt egnet til vegformål som forekomsten ved Ilka. Blant uttaksstedene for elvegrus vil NGU få fremheve uttakene ved Hagevoll og Tårud. Materialkvaliteten er god med en gunstig gradering. Reservene i elva er imidlertid begrensede og uttak i elvebredden og på elveslettene må normalt rehabiliteres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.207)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.titleOppfølgende sand- og grusundersøkelser i Dovre kommune, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31701
dc.source.pagenumber59


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal