Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSindre, Atle
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialAGDER
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:01Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:01Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666531
dc.description.abstractPå kartblad Arendal er det gjort en tolkning av magnetiske strukturer ut fra NGUs flymålinger. To store regionale og mange mindre skjærsoner er påvist. Tolkningen viser at en har to hovedretninger i området, NØ-SV og NV-SØ. Ø-V forekommer også ofte. Ved å kartlegge magnetisk kontakter har en kunnet dele hele landdelen av kartet inn i områder med samme magnetiske signatur. Disse kontaktene er noen steder bergartsgrenser..De petrofysiske undersøkelsene viser at det er en sammenheng mellom magnetinnhold og metamorfose i gneisene i Bamblestrukturen. En har ikke en klar grense mellom høy og lav, men en bred sone med vekslende metamorfosegrad med en økende overvekt av høy mot kysten. En automatisk tolkning av et profil over to magnetiske anomalier i Skagerrak viser dyp til magnetisk basement på 1,3 og 4,5 km. Nytt gravimetrisk Bougueranomalikart viser en positiv anomali over Skagerrak graben. Dette kan skyldes dype permiske intrusjoner av intermediær eller mafisk sammensetning. En negativ magnetisk anomali i området kan representere remanent magnetisering noe som ofte er vanlig i mafiske intrusjoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.213)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.titleRegional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000.
dc.typeReport
dc.description.localcode31666
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal