Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSnekkerbakken, Aud M.
dc.contributor.authorNordahl-Olsen, Torkill
dc.contributor.authorRagnhildstveit, Jomar
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:29Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:29Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666548
dc.description.abstractHurdal .kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Hurdal kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig. Vurderingen i Hurdal har gitt følgende resultat: Det anses som mulig å dekke de oppgitte behovene til alle de tre områdene, Sagmarka, Rud og Brenninga både fra løsmasser og fjell.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.086)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDATABASE
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGrunnvann i Hurdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31732
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal