Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.coverage.spatial18242 Skorovatn
dc.coverage.spatial18241 Namsskogan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:44Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:44Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666564
dc.description.abstractNamsskogan kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Nesten 90 % av innbyggerne i kommunen forsynes med grunnvann. Det er i det siste tiåret bygd flere fellesvannverk basert på grunnvannsuttak både fra løsmasser og fjell, og i tillegg forsynes flere enkelthus med grunnvann fra fjellbrønner. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsyningssted. For de prioriterte stedene i Namsskogan kommune er konklusjonen: Trones: god Brekkvasselv: mulig Finnvolldalen: mulig Ved Brekkvasselv og i Finnvolldalen er det nødvendig med oppfølgende hydro- geologiske undersøkelser for å kunne gi en sikrere vurdering av grunnvanns- potensialet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.198)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Namsskogan kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31762
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal