Show simple item record

dc.contributor.authorRagnhildstveit, Jomar
dc.contributor.authorSoldal, Oddmund
dc.coverage.spatial11132 Skudeneshavn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:52Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666573
dc.description.abstractKvitsøy kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på gjennomgang av tilgjengeleg kartmateriale. I rapporten er det gjeve ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje prioritert område der forhald for grunnvassforsyning vart ynskt vurdert. Det er ingen lausmasseførekomstar som eignar seg til større grunnvassuttak i kommunen. Ved boring av fjellbrønnar vil det finnast lite vatn, truleg mindre enn 0,1 l\/s pr. borehol.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.105)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvatn i Kvitsøy kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31778
dc.source.pagenumber5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal