Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorBjørlykke, Arne
dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.coverage.spatial18334 Mållejus
dc.coverage.spatial18333 Raisjav'ri
dc.coverage.spatial18332 Kautokeino
dc.coverage.spatial18331 Carajav'ri
dc.coverage.spatial18324 Addjit
dc.coverage.spatial18323 Ur'devarri
dc.coverage.spatial18322 Roavvoai'vi
dc.coverage.spatial18321 Siebe
dc.coverage.spatial19324 Lavvoai'vi
dc.coverage.spatial19323 Suvcaganvarri
dc.date.accessioned2020-07-15T08:43:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:43:45Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666626
dc.description.abstractGeofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable områder for å finne nye Cu-Au minerali- seringer av Bidjovagge-type. Bilde-behandlingssystemet Erdas og det geograf- iske informasjonssystemet Arc\/Info er benyttet ved denne samtolkningen. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og fram- stilt på Calcomp fargeplotter. Digital topografi er et 100 x 100 m grid fra Statens Kartverk og EM-data er også overført til bildebehandlingssystemet. Blotninger fra 12 foreløpige og trykte berggrunnskart i målestokk 1:50.000 er digitalisert (ca.6300 blotninger) og overført til det geografiske infor- masjonssystemet Arc\/Info. Geofysisk tolkningskart er framstilt ved bruk av Erdas.Berggrunnsgeologisk kart er laget på tolkningsstasjon med kombinert bruk av Arc\/Info og Erdas: Arc\/Info for editering av vektor-data (geologi) og Erdas for prosessering av raster-data (geofysikk). På tolkningsstasjonen framtrer kartene som \"overlay\" over de ulike typer raster-data. Geokjemisk kart (Cu og Mn) er sammenstilt med geofysisk tolkningskart og elektromagnet- iske data for å påvise interessante områder med hensyn på Cu-Au mineraliser- inger. Feltarbeid er utført spesielt med tanke på undersøkelse av omvand- linger, sulfid-mineraliseringer og forkastningssoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.143)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectDATABEHANDLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGULL
dc.titleSamtolkning av geodata i Kautokeino-Masi-området
dc.typeReport
dc.description.localcode31939
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal