Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorEkker, Sonja
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:02Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666746
dc.description.abstractFormålet med grunnvannsundersøkelsene i Tjelderdalen er å finne ny vannkilde til Aspåstjønna og Andølvatn vasslag. Rapporten er skrevet på grunnlag av Sonja Ekkers hovedoppgave i ingeniørgeologi, NTH. Det er i den forbindelse utført omfattende grunnundersøkelser (sonderboringer og enkle testpumpinger) av breelvavsetninger i Tjelderdalen. Nedre deler av avsetningen mot Leksdals- vatnet er tidligere vurdert ut fra geofysiske metoder med hensyn på grunn- vannsforsyning til Verdal kommunale vannverk. Undersøkelsene viser at det er mulig å ta ut de oppgitte vannmengder både ved Aspåstjønna og på Dalemarksletta, men ut fra en samlet vurdering av geologi, nødvendige klausuleringstiltak og forventede kostnader, anbefales nedsetting av en 6\" brønn ved Aspåstjønna for prøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.144)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Tjelderdalen, Verdal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30399
dc.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal