Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:08Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666752
dc.description.abstractBrukbarhet av overflatevann som forsyningskilde for drikkevann, fiskeoppdrett og sportsfiske er vurdert for 1060 prøver av overflatevann i Nordland og Troms. SFTs kvalitetsnormer for overflatevann er lagt til grunn. Vann- som drikkevann er jevnt over tilfredsstillende både i Nordland og Troms. Best kvalitet finner en i Troms og minst god på begge sider av Vestfjorden og på Hinnøy. Ingen prøver er underkjent på grunn av dårlig kvalitet. For fiske- oppdrett er kravene strengere enn for drikkevann, og varsomhet bør utvises ved valg av kilde. Dårligst kvalitet finner en ofte ved kysten og lokale variasjoner opptrer hyppig. Kvaliteten for sportsfiske er stort sett god. Som et produkt av undersøkelsen foreligger foruten oversikts-kvalitetskart også kart som viser forsuringsstatus i overflatevann for de to fylkene i form av kart over pH og alkalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.162)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDRIKKEVANN
dc.subjectFISKEOPPDRETT
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectFORSURING
dc.titleGeokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Kvalitet av overflatevann.
dc.typeReport
dc.description.localcode30422
dc.source.pagenumber146


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal