Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial17344 Nordreisa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:39Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666777
dc.description.abstractEn sand- og grusforekomst er detaljert undersøkt for Nord-Troms Herredsrett i forbindelse med ny E6-trasÅ over deler av forekomsten. Det er utført kartlegging og prøvetaking i samarbeid med Statens Vegvesen. Hele forekomsten inneholder ca. 660.000 m3 sand og grus. Materialet i for- komsten består av sorterte masser med stor variasjon i kornstørrelse. Materialet har noe dårlige mekaniske egenskaper og kan benyttes til vanlige betongformål, forsterkningslag i veger med stor trafikk og i grusveeger med liten trafikk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.221)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUS
dc.titleSand- og grusundersøkelser i Durmålskardalen, Nordreisa kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30582
dc.source.pagenumber35


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal