Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAbildsnes, Hallvard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:54Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666830
dc.description.abstractI Sør-Trøndelag ble det i 1988 registrert uttak av 1.02 mill m3 sand og grus, og 1,48 mill m3 pukk. Tilsvarende tall for 1989; 1,04 mill m3 sand og grus, og 1,02 mill m3 pukk. Materialstrømmene ut og inn av fylket er små. Forbrukstallene for fylket ligger derfor nært opp til uttakstallene. Veiformål er det dominerende bruks- området med en andel på ca. 40% av sanden og grusen, og ca. 65% av pukken. Trondheim kommune har det største forbruket av sand, grus og pukk med et totalforbruk på ca. 1,12 mill m3 i 1988 og ca. 8,75 mill m3 i 1989. Kommunen har en egendekning for san og gruspå ca. 20%, og ca. 80% for pukk. Orkdal og Melhus kommuner har størst uttak av sand og grus med registrerte uttak på ca. 0,2 mill m3 pr. år. Trondheim og Malvik kommuner har størst uttak av pukk. Registrert uttak for Trondheim var ca. 0,7 mill m3 pukk i 1988 og ca 0,4 mill m3 i 1989, for Malvik; ca. 2,0 mill m3 pr. år.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.170)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag fylke 1988 og 1989.
dc.typeReport
dc.description.localcode30444
dc.source.pagenumber121


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal