Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12174 Bygstad
dc.coverage.spatial12171 Holsen
dc.coverage.spatial13174 Haukedalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:58Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666833
dc.description.abstractGaular kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Skilbrei, Viksdalen, Hjelmeland-Bringeland, Løvfall-Åbergsbotnen (reserve for Sande vassverk), Lunde-Myrmel og Osen-Korsvoll. Områdene er prioritert av Gaular kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av feltbefaring og studier av foreliggende kartmateriale og rapporter. Grunnvannsforsyning fra fjell til Skilbrei, Hjelmeland-Bringeland, Lunde- Myrmel og Osen-Korsvoll er mulig, men vannbehandling kan være nødvendig grunnet høyt jerninnhold i grunnvannet. For Viksadalen og Osen-Korsvoll er det gode muligheter for uttak av grunnvann i løsmasser; mens både løsmassene og fjellet i Løvfall-Årbergsbotnen er dårlig egnet for grunnvannsuttak i forhold til de oppgitte vannbehov.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann i Gaular kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode30518
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal