Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12174 Bygstad
dc.coverage.spatial12171 Holsen
dc.coverage.spatial13174 Haukedalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:58Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666833
dc.description.abstractGaular kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Skilbrei, Viksdalen, Hjelmeland-Bringeland, Løvfall-Åbergsbotnen (reserve for Sande vassverk), Lunde-Myrmel og Osen-Korsvoll. Områdene er prioritert av Gaular kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av feltbefaring og studier av foreliggende kartmateriale og rapporter. Grunnvannsforsyning fra fjell til Skilbrei, Hjelmeland-Bringeland, Lunde- Myrmel og Osen-Korsvoll er mulig, men vannbehandling kan være nødvendig grunnet høyt jerninnhold i grunnvannet. For Viksadalen og Osen-Korsvoll er det gode muligheter for uttak av grunnvann i løsmasser; mens både løsmassene og fjellet i Løvfall-Årbergsbotnen er dårlig egnet for grunnvannsuttak i forhold til de oppgitte vannbehov.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann i Gaular kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode30518
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal