Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.date.accessioned2020-07-15T08:50:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:50:57Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666904
dc.description.abstractUndersøkelsen omfatter kartlegging av sand- og grusforekomster og registrering av uttaksmengder langs Verdalselva. Blottlagt leire, områder med aktiv erosjon og beliggenhet av forbygninger er kartlagt. Fra 1950 til idag er det tatt ut ca. 1,3 mill m3 sand og grus fra 25 uttaks- steder i elva. Uttakene har foregått over en strekning på 26 km fra elve- munningen til Framnes. Over 70% av elvestrekningen er forbygd, noe som har redusert erosjonen og transporten av grus.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.titleKartlegging av grusforekomster og registrering av grusuttak langs Verdalselva, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30453
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal