Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorIhlen, Peter
dc.coverage.spatial20334 Iesjåkka
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:00Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666906
dc.description.abstractEt ca. 24 km2 stort område er dekket med geofysiske bakkemålinger (IP, RP, SP, VLF og Mag.). Resultatene av de geofysiske og geologiske undersøkelser viser at hornblendegneisene i Raitevarri komplekset generelt fører en svak diss- eminasjon av magnetkis, svovelkis, kopperkis og\/eller sinkblende. Den rikeste disseminasjon opptrer langs den nordøstre flanke av komplekset hvor sulfidene danner en rekke impregnasjonssoner orientert parallelt med gneisenees folia- sjon (NV-SØ, 20-30 grader NØ). Analyser av 170 fastfjellsprøver gir maksimal- verdier på 0,9 gram\/tonn Au, 0,76% Cu og 0,24% Zn. De blottete deler av fore- komsten innhar derfor ingen umiddelbare økonomiske potensialer. Men de geo- fysiske mplinger indikerer tilstedeværelsen av flere mineraliserte forkast- ningssoner som kan være av økonomisk interesse. Undersøkelser med begrenset omfang er foreslått i 1991.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGULL
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleGeofysiske og geologiske undersøkelser over Raitevarre Cu-Au-fore- komst, Karasjok, Finnmark 1990.
dc.typeReport
dc.description.localcode30459
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal