Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:19Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666918
dc.description.abstractDet er ialt registrert 26 sand- og grusforekomster i Lebesby kommune. Det totale volumet er anslått til 79 mill. m3 innen 12 forekomster. Steinmaterial- et i kommunens viktigste grusforekomster har et relativt gunstig bergarts- og mineralsammensetning i grus- og sandfraksjonene. Forekomstene i Storfjord- dalen (fnr.12 og 21) er kommunens største og viktigste grusforekomster. Materialet har også en gunstig bergarts- og mineralsammensetning. Langs riks- vegen fra Kunes til Ifjord er det blant annet nyttbare grusforekomster ved Tårnvika (fnr.10). Forekomsten i Ifjord (fnr.15) er i dag ennå ikke åpnet for uttak. Fra Ifjord til Kjøllefjord er det påvist meget få grusforekomster. Forekomsten ved Bukta (fnr.7) ved tettstedet Lebesby er en betydelig ressurs. Forekomsten ved Hopseidet (fnr.15 i Gamvik kommune) er viktig for forsyningen til denne del av kommunen. Forekomsten ved Øvre Snappvikvatn (fnr.2) er den viktigste fyllmassereserven for tettstedet Kjøllefjord. Forøvrig må tettstedet Kjøllefjord basere seg på import av kvalitetsmasser til høyverdige formål. (pers.medd.kommuneingeniøren). Lebesby kommune vil på kort og lang sikt være selvforsynt med sand og grus til fyllmasse samt veg- og betongformål. På den nordlige del av Nordkynhalvøya er det imidlertid knapphet på fullverdige forekomster. Ut fra dagens forsyningssituasjon og forbruksmønster finner ikke NGU at det foreløpig ikke er behov for oppfølgende undersøkelser i Lebesby.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.194)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Lebesby kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode31581
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal