Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial13191 Romsdalen
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.coverage.spatial13201 Tingvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:25Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666922
dc.description.abstractEtter avtale med teknisk etat ved Nesset kommune har NGU utført geofyiske målinger ved tre lokaliteter innen kommunen. Formålet med undersøkelsene var å klarlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser ved de tre lokalitetene. Ved Teigset er det kartlagt vannmettede breelvavsetninger i en mektighet på 6-10 m. Denne beskjedne mektigheten, samt begrenset tilfør- sel av vann fra bekker og elver gjør dette området lite egnet for uttak av grunnvann i stor skala. Ved Ranvik opptrer vannmettede løsmasser i en mektig- het av 12-18 m. Løsmassene får god tilførsel av vann fra elva. Det anbefales boring for å avklare løsmassetype og vanngiverevne. Dersom resultatet blir negativt, bør fjellbrønn vurderes. Deltaet ved utløpet av Aura i Eikesdal domineres av grovkornige sedimenter, trolig til et dyp på over 30 m. Området utgjør et stort potensiale ved uttak av grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.264)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleGeofysiske grunnvannsundersøkelser i Nesset kommune, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode31590
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal