Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAamodt, F.R.
dc.contributor.authorBjerkli, Kristian
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:28Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666924
dc.description.abstractEtter en forprosjektfase i 1989\/90, hvor det både ble laget en referansedata- base over tidligere undersøkelser og utarbeidet en plan for maringeologisk kartlegging av øvre lag innen norske havvbunnsområder, startet selve gjennom- føringen av MGK-planen i 1991. Denne statusrapporten gir referanse til inn- samlede geologiske data fra Skagerrak, og summerer arbeidsopplegget i 1991 mhp - valg av geofaglige problemstillinger og deres nytteverdi - foreløpige resultater - erfaringer fra geofaglig og praktisk samarbeid mellom ulike etater, institu- sjoner og firma.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.170)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleMaringeologisk kartlegging av norske havbunnsområder (MGK). Statusrapport for 1991.
dc.typeReport
dc.description.localcode31612


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal