Show simple item record

dc.contributor.authorØyen, Øyvind
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:42Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:42Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666973
dc.description.abstractPrinsipal komponentregresjon er anvendt for å undersøke mulig samvariasjon mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele landet, syreløselig del av 22 elementer. Sykdomsdataene er gitt som sykelighet av 50 kreftformer i tidsrommet 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Dataene foreligger som differanse mellom parvise nabokommuneaggregater. Resultatene tyder på at prinsipal komponentregresjon ikke er et egnet hjelpemiddel for å analyserre de datasettene som er undersøkt her. Data- og programfilene, som er dokkumentert i denne rapporten, er permanent lagret på magnetband ved NGUs sentrale dataanlegg. Dette er rapport nr. 8 i NAVF-prosjekt 363.88\/012 Miljøkjemi og helse. Prosjektleder: Bjørn Bølviken.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.153)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.titlePrinsipal komponentregresjon på flomsediment- og kreftdata.
dc.typeReport
dc.description.localcode30300
dc.source.pagenumber42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal