Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:48Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:48Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666978
dc.description.abstractRapporten beskriver forurensingssituasjonen ved bygg 111, Trandum militærleir, etter at en akutt lekkasje av 20.000 liter fyringsolje oppstod den 12.10.90. Det er funnet at ca. 940 m3 jord er forurenset av mineralolje pr. 08.11.90. Mildere oljekonsentrasjon i forureningsområdet er beregnet til 12.5 g\/kg masse. De høyeste målte konsentrasjoner er 20 g\/kg. Høyeste målte verdi for totalt hydrokarboninnhold i grunnvannsprøver fra forurensingsområdet er 1.6 mg\/l. Tilsvarende konsentrasjon er også funnet for en grunnvannsprøve fra et område som ikke er påvirket av den aktuelle tanklekkasje. Dette viser at andre kilder for hydrokarbonforurensing enn lekkasjen ved bygg 111 er tilstede i Trandum\/-Gardermoenområdet. Det foregår kontinuerlig utpumping av vann fra brønnen PB2. Dette anses, sammen med den iverksatte overvåking og beredskap, som en tilfredsstillende, midlertidig sikring mot videre, omfattende spredning av forurensingen i mettet sone.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.155)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleKartlegging av oljeforurenset grunn/grunnvann ved bygning 111, Trandum militærleir.
dc.typeReport
dc.description.localcode30359
dc.source.pagenumber71


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal