Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:23Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667002
dc.description.abstractFor å få en bedre regional oversikt over fordelingen av edelmetaller i Nord- Trøndelagprogrammets programområde, er et større antall analyser av gull og platinametaller i bekkesedimenter sammenstilt og presentert på karter i måle- stokkene 1:500.000. I resultatene forekommer flere interessante anomale provinser for både gull og platinametallene (Pt, Pd, Rh). Flere av anomaliene forekommer i områder hvor det fra før ikke er kjente mineraliseringer. Rapporten legger kun vekt på en foreløpig presentasjon av resultatene slik at disse kan legges til grunn ved planleggingen av årets feltarbeider. Fra NGU's side vil det i 1990 hovedsaklig bli foretatt feltkontroller og supplerende prøvetaking i anomale områder. Rapporten ble først utgitt som foreløpig rapport, men er senere ajourført med supplerende data.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGULL
dc.subjectPLATINAMETALL
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.titleEdelmetallanalyser i bekkesedimenter, Nord-Trøndelag og Fosen
dc.typeReport
dc.description.localcode32721
dc.source.pagenumber121


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal