Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:27Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667004
dc.description.abstractI forbindelse med grunnvannsundersøkelser på Høvringen er det utført en rekke geofysiske målinger på bakken og i brønner. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging på grunnvann i fjell. VLF- og refraksjonsseismisk profilering ga ikke anomalier som kunne tilskrives noen oppsprekking. Elektriske målinger (profilering og sondering) viste imidlertid anomalier som kunne tilskrives en generell oppsprekking av berg- grunnen. Bakkemålingene ble bekreftet av elektriske målinger i brønner. Undersøkelsene viser at indikert oppsprekking fra geofysiske målinger ikke er noen garanti for vellykket boreresultat.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.013)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeofysiske målinger ved grunnvannsundersøkelser i fjell på Høvringen, Sel, Oppland.
dc.typeReport
dc.description.localcode30125
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal