Show simple item record

dc.contributor.authorLindahl, Ingvar
dc.coverage.spatial13323 Tjeldsundet
dc.coverage.spatial13314 Evenes
dc.coverage.spatial12322 Gullesfjorden
dc.coverage.spatial12311 Lødingen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:41Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667013
dc.description.abstractDet er utført en ressursgeologisk undersøkelse av grunnfjellet på Tjeldøya med hovedmål å vurdere potensialet for økonomiske beryllium-forekomster. Bakgrunnen for undersøkelsen er funn rapportert til \"Mineraljakt i nord\". Arbeidet er utført av NGU, finansiert av Landsdelsutvalget, Tjeldsund kommune, P.A. Pettersen og NGU.Arbeidet som er utført er geologisk kartlegging, litogeokjemiske og bekkesediment-geokjemiske undersøkelser, samt beryllometermålinger.Berylliummineraliseringene på øya er hovedsakelig knyttet til beryll i pegmatitter. Mer enn 25 beryllførende pegmatitter er registrert så langt. Senteret for disse pegmatittene synes å ligge i Forsdalen nord for Kjerstadtinden. Det er også funnet beryllium i porfyrgranitt og aplitt.De undersøkte mineraliseringene representerer ikke i seg selv noe økonomisk potensiale. Et ca. 30 km2 stort område anbefales videre undersøkt detaljert strukturgeologisk og kartleggingsmessig. Dette vil kunne gi grunn for en modell for dannelsen av beryllpegmatittene og være grunnlag for vurdering av mulighetene for økonomiske beryllioum-forekomster på Tjeldøya.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.006)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPREKAMBRIUM
dc.subjectBERYLLIUM
dc.titleBerylliumundersøkelser på Tjeldøya, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode33133
dc.source.pagenumber79


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal