Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.contributor.authorBakkejord, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:28Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667037
dc.description.abstractTotalt er det registrert 78 sand- og grusforekomster og 3 pukk-forekomster i kommunen. 40 viktige grusforekomster er areal- og volumberegnet. Samlet er volumet innen disse forekomstene anslått til 90 mill. m3. Forekomsten ved Lismajåkk (fnr.40) ligger sentralt i kommunen og utgjør vel halvparten av dette volumet. Det er også registrert ett kvartsittbrudd og et par mindre forekomster med samme bergart. Kvaliteten på grusressursene er noe variabel. Sør i Tanadalen har grusfore- komstene en gunstig bergarts- og mineralkornsammensetning. En grense kan trekkes ved omlag Tana bru. Nord for denne grensen har grusforekomstene et høyt innhold med mekanisk svake bergartskorn. Sand- og grusressursene oppover Tanadalføret er lite utnyttet på grunn av store avstander og liten befolkningstetthet. Noen få forekomster er benyttet til vegbygging. I den midtre delen av kommunen er forekomsten ved Lismajåkk (fnr.40) den viktigste grusressursen. NGU har ved flere anledninger undersøkt denne fore- komsten og i enkelte partier er volum og kvalitet godt dokumentert. Store deler av forekomsten er forøvrig foreslått vernet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.096)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrus- og pukkregisteret i Tana kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30203
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal