Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.contributor.authorBakkejord, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:37Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667039
dc.description.abstractTotalt er det registrert 123 sand- og grusforekomster i kommunen. 13 fore- komster langs eksisterende vegnett er beregnet til å inneholde 43 mill. m3 sand og grus. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og mineralinnholdet er med noen unntak god. Dette henger sammen med berggrunnsfordelingen innen kommunen. Inord dominerer relativt svake bergarter, mens de øvrige områder har bergarter med god styrke. I nordlige deler av kommunen er innholdet av glimmerfrikorn og svake bergarts- korn noe høyt i enkelte forekomster. Materialet er dårlig egnet til høyverdige veg- og betongformål. Likevel har flere forekomster langs riksvegnettet vært benyttet til oljegrusdekker med brukbare resultater. Grusforekomstene ved Masi (f.nr.71), Roavatjåkka (f.nr.106), Gironvarri (f.nr. 113), Økseidet (f.nr.112) og Avzze (f.nr.102) er alle viktige for grusfor- syningen i kommunen. NGUs detaljundersøkelser i 1984\/85 viser at forekomstene ved Økseidet og Toavatjåkka er særlig viktig som grusreserver for tettstedet Kautokeino. I andre deler av kommunen vil andre forekomster ha større be- tydning på grunn av de store avstandene. Statens Vegvesen har f.eks. stor interesse av lokale forekomster av moderat størrelse og kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.095)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Kautokeino kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30205
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal