Show simple item record

dc.contributor.authorBanks, David
dc.contributor.authorEriksen, Thor
dc.contributor.authorSmits, Pål
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:02Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667059
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Finnmark fylke er kartleggingen utført som et samarbeid mellom Ing. Chr. F. Grøner, Høvik, og Finnmark Teknikk i Lakselv. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Finnmark fylke er det totalt undersøkt 68 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 48 lokaliteter. I tillegg er 40 lokaliteter registrert, men ikke rangert, i løpet av kartleggingen. Det er ingen registrerte lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), ni lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 39 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Finnmark er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Hovednæringene er fiskeindustri, servicenæring og reindrift. Gruveindustrien er fremstående i Sør-Varanger, Alta og Kautokeino kommuner, og har tidligere vært viktig i Kvalsund kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.131)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30278
dc.source.pagenumber146


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal