Show simple item record

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.coverage.spatial19232 Sørli
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:08Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667061
dc.description.abstractI juli og august 1990 utførte NGU\/Nord-Trøndelagsprogrammet geologiske undersøkelser av Dalbekken skiferforekomst. Undersøkelsene omfattet be- skrivelse av skiferen i 24 røsk fordelt over 4 større områder, oppfølging av kjerneboring og beskrivelse av borkjerner, kartlegging av skiferen over et større område og systematiske studier av sprekker innenfor bruddområder. Totalt ble det boret 6 vertikale hull a 10 m med en kjernediameter på 130 mm. Den beste skiferen ble påvist ved område 4, hull 5, ca. 200 VNV for dagens brudd. Både lysgrønn og mørk grå skifer forekommer i dette området. Ved fram- tidige skifer undersøkelser anbefales det å undersøke området som ligger mellom borhull 5 og dagens brudd. Det anbefales også at det på nytt studeres de eldre borkjernene, spesielt hull nr. 77\/4, 77\/5 OG 86\/7. Videre kan nedre del av søndre Dalbekken være interessant ved framtidige undersøkelser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.137)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKIFER
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGeologiske undersøkelser av Dalbekken skiferforekomst, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30285
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal