Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Marit
dc.contributor.authorHillestad, Gustav
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.coverage.spatial14213 Halsa
dc.coverage.spatial14201 Snota
dc.coverage.spatial14204 Stangvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:11Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667062
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak i løsmasser ved følgende lokaliteter i Surndal kommune: Honstad (UTM 4919,69847), Øye (UTM 4853,69832), Sagatrøa (UTM 4960, 69844), Holten (UTM 4841, 69912) og Bøverfjord (UTM 4797, 69887). Geofysiske undersøkelser antyder stor løsmassemektighet ved alle lokaliteter bortsett fra ved Sagatrøa. Ved Bøverfjord skole er løsmassene trolig fin- stoffrike, men ellers tolkes massene som sand og grus. Boringer vil vise om massene er egnet til grunnvannsuttak. For Stangvik og Bølandet vil borebrønner i fjell være det gunstigste alternativ - løsmassene er dårlig egnet for grunnvannsuttak. Mulighetene for grunnvannsforsyning til Bølandet kan imidlertid være tilstede fra løsmassene ved Settemsdal.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.139)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser 1990. Surnadal kommune, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode30288
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal