Show simple item record

dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorTønnesen, J.F.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial11191 Ålesund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:13Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:13Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667063
dc.description.abstractSeismiske og elektriske målinger ble uført som et ledd i generell kartlegging av løsmassestratirafi og fjelltopografi. Hovedvekten ble lagt på refleksjons- seismikk. Det ble indikert løsmassemektigheter på opptil 145 m. På bakgrunn av geologiske observasjoner og VES-tolkning antas at de øverste 20-21 m repre- senterer vesentlig morene og sanduravsetninger (Godøy-formasjonen). Avset- ningene forøvrig kan inndeles i 4 sekvenser i de refleksjonsseismiske tids- seksjoner. Seismisk hastighet varierer bare lite fra sekvens til sekvens. Alle sekvenser indikerer lagdelte avsetninger. VES tilsier at disse av- setningene vesentlig representerer finstoffholdig materiale (finsand\/silt\/ leir). Disse forhold tyder på ensartet avsetningstype helt ned til fjell. Vinkelforskjellen mellom lagdelingene i de ulike sekvensene tyder på at grensene mellom dem kan utgjøre erosjonsgrenser dannet ved breframstøt. I forbindelse med dette er det trolig avsatt tynne morenelag som gjenspeiles i kraftige reflektorer og som utgjør grenser mellom de seismiske sekvenser. Det antas at grensene skiller perioder med sedimentasjon under like avsetningsmiljø. Den mest sannsynlige tolkningen er at sedimentene er glasi- marine.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.140)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleSeismiske og elektriske målinger over løsmasseavsetninger på Godøy, Giske, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode30290
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal