Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial14204 Stangvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:55Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667084
dc.description.abstractUndersøkelsene er utført for å vurdere kvalitet og volum av sand- og grus- forekomstene innen Surna Naturreservat. Det undersøkte området består av ei tidevannsflate ved munningen av Surna i Surnadalsfjorden. Arealet innen reservatet er berenet til 526.550 m2, og er vurdert å inneholde 900.000 m3 utnyttbare mengder sand og grus. Massene kan brukes som betongtilslag og fyllmasse. For vegformål er massene for finkornige. Innholdet av klorider, humus og glimmermineraler er tildels meget høyt, og kan derfor begrense brukbarheten av massene til betongformål. Surnadal kommune ansees ifølge Grusregisteret å være godt forsynt med sand og grus. Totalt er det registrert 46 mill m3 i kommunen. Prisen på sand og grus til grunneier lå i 1988 på ca. kr 4,25 pr. m3.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.109)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectDELTA
dc.subjectBORING
dc.subjectNATURVERN
dc.titleSand- og grusundersøkelser innen Surna Naturreservat, Purka Surnadal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30231
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal