Show simple item record

dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.contributor.authorAlfstad, J.E.
dc.contributor.authorEllefsen, Vidar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:35Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667108
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Oppland fylke er kartleggingen utført av Berdal Strømme a.s. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fem rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Oppland fylke er det totalt kartlagt 112 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 85 lokaliteter. Det er registrert tre lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tre lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling\/vurdering hos SFT), nitten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 60 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Oppland er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Flere av fylkets 26 kommuner er dominert av primær- og servicenæriner med relativt lite industrivirksomhet. De fleste bedriftene som er registrert i kartleggingen, er med få unntak etablert rundt de større sentra i fylket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.122)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Oppland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30264
dc.source.pagenumber184


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal