Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.contributor.authorAlfstad, J.E.
dc.contributor.authorEllefsen, Vidar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:35Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667108
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Oppland fylke er kartleggingen utført av Berdal Strømme a.s. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fem rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Oppland fylke er det totalt kartlagt 112 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 85 lokaliteter. Det er registrert tre lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tre lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling\/vurdering hos SFT), nitten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 60 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Oppland er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Flere av fylkets 26 kommuner er dominert av primær- og servicenæriner med relativt lite industrivirksomhet. De fleste bedriftene som er registrert i kartleggingen, er med få unntak etablert rundt de større sentra i fylket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.122)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Oppland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30264
dc.source.pagenumber184


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal