Show simple item record

dc.contributor.authorBrunstad, Harald
dc.contributor.authorLind, Olav
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:36Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667109
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NG) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Aust-Agder fylke er kartleggingen utført av Ing. Vidar Tveiten A\/S, Seljord. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Aust-Agder fylke er det totalt kartlagt 107 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 94 lokaliteter. Det er registrert fire lokaliteter i rangeringsgruppe 1(behov snarlige under- søkelser eller tiltak), 60 lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 30 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk. Aust-Agder er et fylke med relativt mange industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. I Moland og Lillesand finnes de tre store smelteverksbedriftene i fylket. Det finnes også en rekke plast- og plastbåt- fabrikker av varierende størrelse. Disse finnes spredt utover hele fylket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.123)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Aust-Agder fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30265
dc.source.pagenumber156


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal