Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrunstad, Harald
dc.contributor.authorLind, Olav
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:36Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667109
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NG) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Aust-Agder fylke er kartleggingen utført av Ing. Vidar Tveiten A\/S, Seljord. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Aust-Agder fylke er det totalt kartlagt 107 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 94 lokaliteter. Det er registrert fire lokaliteter i rangeringsgruppe 1(behov snarlige under- søkelser eller tiltak), 60 lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 30 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk. Aust-Agder er et fylke med relativt mange industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. I Moland og Lillesand finnes de tre store smelteverksbedriftene i fylket. Det finnes også en rekke plast- og plastbåt- fabrikker av varierende størrelse. Disse finnes spredt utover hele fylket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.123)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Aust-Agder fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30265
dc.source.pagenumber156


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal