Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:38Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667110
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Vest-Agder fylke er kartleggingen utført av Østlandskonsult A\/S, Kristiansand. De registrerete lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Vest-Agder fylke er det totalt kartlagt 113 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 87 lokaliteter. Det er registrert åtte lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), 2 lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling\/vurdering hos SFT), nitten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 58 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Vest-Agder er et fylke hvor mye av befolkningen og industrien er konsentrert rundt og sør for E18. De indre bygdene er dominert av primær- og service- næringen med relativt lite industrivirksomhet, mens kystområdet og særlig Kristiansands-området har mange lokaliteter som bør undersøkes nærmere.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.124)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Vest-Agder fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30266
dc.source.pagenumber148


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal