Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:38Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667110
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Vest-Agder fylke er kartleggingen utført av Østlandskonsult A\/S, Kristiansand. De registrerete lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Vest-Agder fylke er det totalt kartlagt 113 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 87 lokaliteter. Det er registrert åtte lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), 2 lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling\/vurdering hos SFT), nitten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 58 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Vest-Agder er et fylke hvor mye av befolkningen og industrien er konsentrert rundt og sør for E18. De indre bygdene er dominert av primær- og service- næringen med relativt lite industrivirksomhet, mens kystområdet og særlig Kristiansands-området har mange lokaliteter som bør undersøkes nærmere.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.124)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Vest-Agder fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30266
dc.source.pagenumber148


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal