Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.contributor.authorKristiansen, R.
dc.contributor.authorAaberge, O.
dc.contributor.authorKorsmo, Anna-Rita
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:39Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667111
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Sogn og Fjordane fylke er kart- leggingen utført som et samarbeid mellom Indre Sogn Interkommunale Service- kontor (ISIS), Hermansverk, og Berdal Strømme A.S, Sandvika. De rgistrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Sogn og Fjordane fylke er det totalt kartlagt 111 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesialavfall i 82 lokaliteter. Det er ikke registrert noen lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), fire lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling\/vurdering hos SFT), sytten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 61 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Sogn og Fjordane er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. I Årdal, Høyanger og Bremanger finnes de tre store smelteverksbedriftene i fylket. Flere av fylkets 26 kommuner er dominert av primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.125)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Sogn og Fjordane fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30267
dc.source.pagenumber180


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal