Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauge, A.
dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorFolkestad, B.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:48Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:48Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667118
dc.description.abstractKartleggingen av spesialavfall og forurenset grunn i Oslo har resultert i 96 registrerte lokaliteter. For 81 av lokalitetene foreligger det opplysninger om, eller mistanke om, deponert spesialavfall. Det er registrert 2 lokaliteter i gruppe 1 (behov for tiltak), 24 i gruppe 2 (behov for undersøkelser) og 55 i gruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Groruddalen og Alnavassdraget er spesielt belastet med fire store avfalls- fyllinger som inneholder spesialavfall og et antall industritomter som er foru- renset. Dette området bør vurderes i en helhetlig plan når det gjelder fremtid- ige undersøkelser og tiltak. Med den tette industrien i Oslo og på bakgrunn av at flytende avfall tidligere ble tømt i avløp, må en anta at undergrunnen er forurenset etter lekkasjer fra kloakkledningsnettet. Registrering av grunnforurensning fra nedlagte bedrifter har vært høyt prioritert i prosjektet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.145)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn - Oslo
dc.typeReport
dc.description.localcode30090
dc.source.pagenumber85


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal