Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, T.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial11163 Herdla
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:50Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667119
dc.description.abstractI forbindelse med NGUs undersøkelser på rutilførende eklogitter på Vestlandet er det utført petrofysiske og geofysiske undersøkelser ved Husebø, Meland kommune, Hordaland. Hensikten med dette var å vurdere om geofysiske målinger kunne gi interessant informasjon ved leting etter\/kartlegging av denne type forekomst. Et forsøk på å kartlegget omvandlingsgraden fra ilmenitt til rutil ved hjelp av magnetometri og IP-målinger mislyktes. Årsaken til dette er innslag av magnetitt og inhomogene forhold i utgangsmaterialet. Det ble imidlertid påvist en positiv korrelasjon mellom TiO2-innhold og magnetisk susceptibili- tet. Sammenligning med XRF-feltanalyser viser at høyt TiO2-innhold er knyttet til områder med forhøyet magnetfelt og IP-effekt. Ut fra dette vurderes magnetometri og IP-målinger som interessante metoder ved tilsvarende under- søkelser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectTITAN
dc.titlePetrofysiske og geofysiske undersøkelser på rutilførende eklogitt ved Husebø, Meland kommune, Hordaland.
dc.typeReport
dc.description.localcode30095
dc.source.pagenumber24


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal