Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:55Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667154
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann i fjell og løsmasser vurdert. Vanngiverevnen i fjell i kommunen kan generelt karakteriseres som dårlig. Et borhull vil sjelden gi vannmengder over 10 l\/min. Det finnes derimot sprekkesoner hvor vannmengder mellom 10 og 30 l\/min. kan forventes. Det er få løsmasseforekomster i kommunen som er egnet for større grunnvanns- uttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.068)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleEn vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Sørøysund kommune, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode30004
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal