Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHillestad, Gustav
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:57Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667155
dc.description.abstractSomledd i kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske refraksjons- målinger langs et 1800 m langt profil på Bergslettmoen i Bardu. Mektigheten av tørr sand og grus var opptil ca. 15 m, og største dyp til fjell var ca. 50 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.titleSeismiske målinger Bardu.
dc.typeReport
dc.description.localcode30010
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal