Show simple item record

dc.contributor.authorRoberts, D.
dc.contributor.authorBargel, T.
dc.contributor.authorBarkey, H.
dc.contributor.authorBjerkli, K.
dc.contributor.authorBølviken, B.
dc.contributor.authorJuve, G.
dc.contributor.authorOlesen, O.
dc.contributor.authorRindstad, B.I.
dc.contributor.authorWolff, F.C.
dc.contributor.authorBoyd, R.
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.date.accessioned2020-07-15T08:59:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:59:21Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667169
dc.description.abstractProsjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg fra Vest- Norge til den østre grensen av Finland. Nord- og sydgrensene for prosjekt- området treffer kysten ved henholdsvis De syv Søstre og Stad. Forslaget inneholder ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK 53.000.000 (1988 kroner). Forslaget antyder tidsrammen 1988-1993, men i og med at prosjektet startet først i 1989 og ettersom delprosjekt 7), 8) og 9) er avhengig av konklusjonene fra de andre delprosjektene, og disse igjen er innbyrdes avhengige av hverandre, vil en utvidelse til 1994 eller 1995 være ønskelig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.124)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMINERAL
dc.titleMidt-Norden-prosjektet: Forslag til deltagelse av NGU.
dc.typeReport
dc.description.localcode30096
dc.source.pagenumber56


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal