Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkli, K.
dc.contributor.authorOlsen, H. A.
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:59:24Z
dc.date.available2020-07-15T08:59:24Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667170
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har, med tilskuddsmidler fra Statens Naturskadefon, utført maringeologisk kartlegging langs kysten av Trondheims- fjorden fra Trondheim havn til Hommelvik. Datainnsamlingen i felt er basert på refleksjonsseismisk profilering. Undersøkelsen gir en regional oversikt over hovedtyper, fordeling og mektig- heter av sjøbunnsavsetningene samt undersjøiske skredaktiviteter, som et underlag for en eventuell oppfølgende geoteknisk vurdering av rasfarlige løsmasser i områder med marine leirer. Prosjektet har avdekket behov for videre faglig og metodisk forsknings- og utviklingsarbeide innen regional maringeologisk kartlegging av strandnære områder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleMaringeologisk kartlegging i området Trondheim - Hommelvik, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30120
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal