Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatialGRONG
dc.coverage.spatialHØYLANDET
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:04Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667204
dc.description.abstractDe geofysiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1824 III Harran. Undersøkelsen omfatter 5 refrak- sjonsseismiske profiler med samlet lengde 1.8 km. I en ryggform øst for Høylandet sentrum indikerer lave seismiske hastigheter at det er fra 5 til 20m tykke tørre sand\/grus-avsetninger øverst. Under en terrasseflate 2 km lenger NØ er det tørre sand\/grusavsetninger de øvre 20-30 m. Total løsmassemektighet er av størrelse 40-50 m i ryggform og 40-80m i terrasse. Løsmassene under sand\/grus-laget regnes hovedsakelig å være morenemateriale, men langs deler av profilene ser det ut til å komme inn annet vannmettet materiale. I en terrasseform i Nesådalen er det registrert fra 8 til 20 m tykke tørre sand\/grusavsetninger som ligger over 40-50 m mektige moreneavsetninger. I en terrasse noe lenger opp i dalen er løsmassemektigheten opptil 25-30 m og materialet regnes vesentlig å bestå av sand\/grus over grunnvannsnivå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGRUS
dc.titleRefraksjonsseismiske målinger øst for Høylandet sentrum og i Neså- dalen øst for Harran i Grong.
dc.typeReport
dc.description.localcode29981
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal