Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatialGRONG
dc.coverage.spatialHØYLANDET
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:04Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667204
dc.description.abstractDe geofysiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1824 III Harran. Undersøkelsen omfatter 5 refrak- sjonsseismiske profiler med samlet lengde 1.8 km. I en ryggform øst for Høylandet sentrum indikerer lave seismiske hastigheter at det er fra 5 til 20m tykke tørre sand\/grus-avsetninger øverst. Under en terrasseflate 2 km lenger NØ er det tørre sand\/grusavsetninger de øvre 20-30 m. Total løsmassemektighet er av størrelse 40-50 m i ryggform og 40-80m i terrasse. Løsmassene under sand\/grus-laget regnes hovedsakelig å være morenemateriale, men langs deler av profilene ser det ut til å komme inn annet vannmettet materiale. I en terrasseform i Nesådalen er det registrert fra 8 til 20 m tykke tørre sand\/grusavsetninger som ligger over 40-50 m mektige moreneavsetninger. I en terrasse noe lenger opp i dalen er løsmassemektigheten opptil 25-30 m og materialet regnes vesentlig å bestå av sand\/grus over grunnvannsnivå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGRUS
dc.titleRefraksjonsseismiske målinger øst for Høylandet sentrum og i Neså- dalen øst for Harran i Grong.
dc.typeReport
dc.description.localcode29981
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal