Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.coverage.spatial19272 Korgen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:19Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:19Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667209
dc.description.abstractDe geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegg- ing innenfor kartblad 1727 II Korgen. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyp til fjell. De refraksjonsseismiske målingene ved Finneidfjord og Brufjellmoen bekrefter at dette er randavsetninger, med betydelige mektigheter av sand og grus. Refraksjonsseismikk og vertikale elektriske sonderinger ved Bjerka indikerer en mer kompleks strategrafi. Under toppflaten i nord regnes glasifluviale avsetninger å ligge som en lomme avgrenset av finkornige sediment. Dette med- fører et høyt grunnvannsnivå i området. Fluviale avsetninger ligger trolig bare som et tynt teppe over de glasifluviale og finkornige sedimentene. På en lavereliggende terrasse i sør ut mot Bjerkaelva er det påvist randavsetninger helt ned til fjelloverflaten. Grunnvannsmagasinet i de øvre massene ved Bjerka har et meget begrenset infiltrasjonsområde og grunnvannsuttak i større målestokk er lite aktuelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGRUS
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.titleGeofysiske målinger ved Finneidfjord, Brufjellmoen og Bjerka i Hemnes kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29991
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal