Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrog, Reidar
dc.coverage.spatial18161 Gjøvik
dc.coverage.spatial18164 Dokka
dc.coverage.spatial17161 Bruflat
dc.coverage.spatial16161 Tisleia
dc.coverage.spatial17164 Aurdal
dc.coverage.spatial17172 Synnfjell
dc.coverage.spatial17173 Fullsenn
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:02Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:02Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667226
dc.description.abstractNGU utførte i tidsrommet 1984-87 en landsomfattende geokjemisk oversikts- kartlegging av metallinnhold i flomsedimenter. Det ble funnet forhøyede gull- og arsenverdier i et belte som krysser søndre del av Oppland fylke. I denne delen av fylket hadde NGU tidligere gjennomført en mer detaljert prøvetaking av bekkesedimenter på kartbladene 1717-3 Fullsenn, 1717-2 Synnfjell, 1616-1 Svenes, 1716-4 Aurdal, 1716-1 Bruflat, 1816-4 Dokka og 1816-1 Gjøvik. Disse prøvene var tidligere ikke analysert på gull, og 650 av dem ble plukket ut for reanalyse, denne gang på gull. Resultatene er ikke entydige. Klare avgrensede gullanomalier framkommer ikke, men det er svakt forhøyede gull- konsentrasjoner i Valdres-regionen. \"Gullbeltet\" synes å være knyttet til en fyllitt som opptrer langs Jotun- massivet. Korrelasjon mellom fyllitten, gull\/arsen-verdiene på flomsediment- kartet og påvist gull i bekkesedimentene tyder på at gullmineralisering kan opptre i tilknytning til fyllitten rundt hele Jotunmassivet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.152)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGULL
dc.subjectANOMALI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleGull i bekkesedimenter, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode30083
dc.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal