Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15201 Rennebu
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:28Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:28Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667239
dc.description.abstractI Meldal kommune pågår arbeid med framlegging av ny hovedplan for vann- forsyning. Som et ledd i dette arbeidet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner ved Å. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en gjennomstrømmings- kapasitet (K-verdi) og et magasinvolum (S-verdi) som gir grunnlag for en midlere vannproduksjon større enn 1600 l\/min. Magasinet viser ingen tegn til svekket vanngiverevne i lavvannsperioder. Resultater fra langtidsprøvepumpingen viser at grunnvannet har en bruksmessig og helsemessig kvalitet som gjør det godt egnet som kilde for kommunal vannforsyning. Grunnvannsmagasinet synes å ha en god naturlig beskyttelse både i form av relativt lavpermeable masser som omslutter de permeable hovestrømningssonene samt en 10-15 m mektig umettet sone under hovedterrassen i syd. Uønsket på- virkning fra omkringliggende jordbruksaktivitet er ikke påvist utfra de vannanalyser som er utført under prøvepumpingsperioden. Utfra de hydrogeologiske undersøkelsene finner vi å kunne anbefale at grunnvannsmagasinet benyttes for kommunal vannforsyning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.190)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Å i Meldal kommune. Sluttrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode29913
dc.source.pagenumber62


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal