Show simple item record

dc.contributor.authorSkilbrei, J.R.
dc.contributor.authorFasteland, F.
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.coverage.spatialNAMSOS
dc.coverage.spatialSTEINKJER
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:02Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:02Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667259
dc.description.abstractRapporten presenterer en geofysisk tolkning av geologiske strukturer innenfor kartblad Steinkjer (nr.1723 III i M711-serien). Hoveddatagrunnlaget har vært geofysiske data målt fra helikopter, dvs. magnetiske og elektromagnetiske data. I tillegg er det gjort tolkninger av gravimetri og bakkegeofysikk. I tolkningen av aeromagnetiske og gravimetriske kart er det benyttet petro- fysiske data. Den aeromagnetiske tolkningen omfatter 1) magnetiske strukturkart som viser magnetiseringsmønster, -kontakter og -nivåer og 2) fall-angivelser basert på modellberegninger. Tolkning av magnetiske dislokasjoner viser to hovedret- ninger: 1) NØ-SV (sammenfallende med Møre-Trøndelag-forkastningssonen) 2) NNV-SSØ. Den aeromagnetiske tolkningne har bidratt til den geologiske kartleggingen, bla. er intrusjoner med metagabbro\/amfibolitt blitt kartlagt. Gravimetrisk tolkning er gjort langs et profil med retning NV-SØ. Maksimal tykkelse på Størendekket er trolig 4-6 km i området. Skjøtingendekkets bergarter kan tolkes som en sammenhengende synform under Størendekkets berg- arter. Ved en preliminær tolkning av elektromagnetiske data målt fra heli- kopter er flere EM-anomalier blitt påvist. Det er foretatt feltoppfølging (bakkegeofysikk, geologisk arbeid og boringer) for å identifisere kildene til EM-anomalier ved Rørvatn i Namdalseid kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.158)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLABORATORIEMÅLING
dc.subjectTOLKNING
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.titleTolkning av helikoptergeofysikk, gravimetri og petrofysikk innenfor kartblad 1723 III Steinkjer, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30145
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal