Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.coverage.spatial18231 Andorsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:06Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667263
dc.description.abstractGullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en 50 - 100 m bred og mer enn 3 km lang \"sverm\" av kvartsårer av sannsynlig postkaledonsk alder. Årene skjærer gjennom prekambriske gneiser langs nord- kanten av Grong-Oldenkulminasjonen. Kvartsårene fører sporadisk sulfider med gull, og selve forekomsten viser en rik, men svært lokal, sulfidanrikning innenfor enkelte av kvartsårene. Gullet er knyttet til pyritt som i gjennom- snitt har ca. 50 ppm Au. Gullanrikninger er ikke funnet utenfor de sulfid- holdige kvartsårene. Omfattende undersøkelser med geologi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring har vist at Sibirienforekomsten ikke er drivverdig. Blandt 11 borhull er høyeste gullinnhold 0.8 ppm, regnet i gjennomsnitt over 2 m mektig- het, og flere av borhullene viser ingen gullanrikning. Mer regionale under- søkelser knyttet til prosjektet har ført til funn av to nye gullminerali- seringer ved Storliseter i Sandøldalen og Stod i Steinkjer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.167)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGULL
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleGull Sibirien - Foreløpig rapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode30151
dc.source.pagenumber6


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal