Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:20Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:20Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667268
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvanns- forsyning i Nordkapp kommune vurdert. På Magerøy kan vanngiverevnen i fjell generelt karakteriseres som dårlig (mindre enn 10 l\/min.). Boringer mot større sprekksoner kan derimot gi vannmengder mellom 10-30 l\/min. Et borhull ved Repvåg kan forvente å gi vannmengder omkring 20 l\/min. dersom ansettelsen gjøres av en hydrogeologisk sakkyndig. Det er få løsmasseavsetninger i kommunen hvor grunnvann kan utnyttes på konvensjonelt vis. Prøvegravinger kan utføres ved Skipsfjord og Repvåg for å se om gravde brønner kan være et alternativ.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.075)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleEn vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Nordkapp kommune, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode30020
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal