Show simple item record

dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.coverage.spatial15221 Bjugn
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:30Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:30Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667271
dc.description.abstractVannprøve fra kommunens vannverk (Grovlivatnet), og prøver fra bekker i nærheten av en kommunal søppelplass (med forbrenningsbur) på Kvithyll ved Mørifjorden indikerer et lavt tungmetallinnhold, godt under de øvre grenser som aksepteres for norsk drikkevann. Brenning av avfall på søppelplassen forårsaker imidlertid en markert forhøyning av flere uorganiske kjemiske hovedbestanddeler (Si, Al, Fe, Mg, Ca og Na) i bekkevann i umiddelbar nærhet av anlegget, men uten at konsentrasjon- ene kan sies å være alarmerende høye. En bekk som drenerer selve fyllplassen har noe høyere innhold av jern og aluminium enn det en vil vente for uforurenset bekkevann. Bekken har imidler- tid ingen kontakt med selve drikkevannskilden, er meget liten og har kort vei til sjøen. På grunn av rask fortynning av konsentrasjonene i sjøvannet ansees dette å være uten betydning for et blåskjellanlegg som er lokalisert lenger inne i fjorden. Analyser av drikkevannet viser god overensstemmelse med analyseresultater fra samme vannverk tatt i 1982\/83 i forbindelse med en landsomfattende drikke- vannsundersøkelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectBEKKEVANN
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.titleSøppelplassen ved Kvithyll i Åfjord kommune influerer i luten grad på drikkevannskvaliteten i kommunens vannverk.
dc.typeReport
dc.description.localcode30026
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal